یك اطلاعیه تئاتری و چند پرسش

یك اطلاعیه تئاتری و چند پرسش به گزارش كاركادو اداره كل هنرهای نمایشی در اطلاعیه ای توضیحاتی را درباره حاشیه های چند نمایش عرضه كرده كه این توضیحات پرسش هایی را هم به وجود می آورد.


به گزارش كاركادو به نقل از ایسنا، روابط عمومی اداره كل هنرهای نمایشی در اطلاعیه ای اعلام كرد، این اداره با عنایت به حواشی مربوط به چند نمایش توضیحاتی را به منظور صیانت از حقوق هنرمندان و توجه به ارزش ها و هنجارهای جامعه ضروری می داند.
متن منتشرشده این توضیحات كه فقط در اختیار رسانه ها قرار گرفته، به شرح زیر است:
«به اطلاع می رساند با عنایت به حواشی مربوط به چند نمایش اخیر و واكنش های مختلف به این موضوع، حفظ و صیانت از حقوق هنرمندان و رعایت و احترام به اصول و قوانین هنری مبنای فعالیت و عملكرد اداره كل هنرهای نمایشی خواهد بود. بنابراین حسب تاكید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور معاونت محترم امور هنری در جهت تولید یك شبكه و نظام منسجم در عرصه فعالیت هنرهای نمایشی توجه به شناسایی و بازبینی مقررات و قوانین موجود و شناسایی خلاء و موارد نقص، تدوین آئین نامه های اجرایی در دستور كار اداره كل هنرهای نمایشی قرار دارد. تدوین آئین نامه جشنواره بین المللی تئاتر فجر، نگارش و تهیه آئین نامه شورای صنفی مشورتی هنرهای نمایشی، آئین نامه تماشاخانه های خصوصی و شیوه نامه فعالیت نمایش های كمدی و شورای حمایت در كنار بازبینی آئین نامه شورای نظارت و ارزشیابی بخشی از این ماموریت است. این مهم در حالی پیگیری می گردد كه به سبب رشد روزافزون فعالیت ها در حوزه هنرهای نمایشی و استفاده از تمامی توان ظرفیت فعلی، وجود برخی مشكلات را نمی توان نادیده گرفت. بی گمان با جهد و تلاش بیشتر همكاران اداره كل هنرهای نمایشی و مشاركت و همراهی هنرمندان امور جاری به بهترین شكل اجرایی هدایت و اجرا خواهد شد.
لیكن به اطلاع همه مسئولین و اهالی دلسوز فرهنگ و هنر و تمامی عزیزانی كه دغدغه پایبندی به اصول و قوانین و هنجارهای جامعه را دارند می رساند قاطبه هنرمندان تئاتر با پایبندی به اصول و مبانی فكری و ارزش های جامعه در این راستا اقدام می كنند. با عنایت به حجم روزافزون تولیدات نمایشی و تعداد هنرمندان تئاتر و ماهیت پویای هنرهای نمایشی بخشی از تولیدات نمایشی بعنوان دغدغه و رسالت هنرمندان به لزوم های اجتماعی در جامعه می پردازد؛ آنچه باید در تحلیل و یا ارزیابی اقدامات خانواده تئاتر با نگاه انصاف و سازنده به آن توجه كرد.
یكی از ماموریت های اصلی اداره كل هنرهای نمایشی حمایت و صیانت از حقوق هنرمندان در قالب قوانین و مقررات است و انتظار می رود گروه های نمایشی با همكاری و مشاركت مجدانه خود به این مهم توجه جدی داشته باشند. ازاین رو با وجود مشكلات و حواشی شكل گرفته پیرامون اجرای چند نمایش و به جهت حفظ حرمت و حقوق دو قشر از جامعه، توجه به نگاه ارزش مدار و دغدغه مند و تاكید بر حفظ ارزش ها و هنجارهای جامعه مورد تاكید است. حفظ حقوق معنوی هنرمندان كه در شرایط موجود دغدغه تولید محصولی زنده بر مدار اندیشه را دارند مبتنی بر پایبندی به ارزش های انسانی و اسلامی است. بنابراین اداره كل هنرهای نمایشی با استناد به اصول و قوانین فرهنگی و هنری و اهمیت سیاست فرهنگی و هنری نظام جمهوری اسلامی در این مسیر با جدیت و به دور از مماشات اقدام خواهد نمود. با تاكید مجدانه بر این مهم ذكر این نكته ضروری می باشد كه آنچه تحت عنوان عدم نظارت و یا بی توجهی هنرمندان و اداره كل هنرهای نمایشی به اصول و و قوانین و حفظ ارزش های جامعه طرح می گردد ناشی از اطلاعات و یا اخبار ناقص از اقدامات و فعالیت موثر و پرارزش گروه زیادی از هنرمندان پركار و دغدغه مند تئاتر است. بنابراین اداره كل هنرهای نمایشی ضمن تاكید به مدارا و در نظر گرفتن تكثّر نگاهها در جامعه پویای امروز توضیح چند نكته را ضروری می داند:
۱- در مورد اجرای نمایش «بینوایان» با عنایت به تخلف گروه نمایشی فوق در تبلیغات اولیه نمایشی و مطابق رای و نظر شورای مركزی نظارت و ارزشیابی و در نظر گرفتن موارد تخلف تذكر كتبی و رسانه ای به گروه ابلاغ گردید. همینطور در طول اجرای عمومی و نظارت بر اجرای نمایش جهت رعایت مواردی چون آرایه و گریم بازیگران مواردی به گروه ابلاغ و جهت رعایت كامل آن از سوی گروه نمایش اقدام شد. بدیهی است اجرای اثر فوق با رعایت همه قوانین و مقررات شورای نظارت و ارزشیابی صرفاً تا زمان و تاریخ ذكرشده در پروانه صادر شده تداوم خواهد داشت.
۲- اجرای نمایش «مثل آب برای شكلات» بنا بر نظر شورای نظارت و ارزشیابی و مطابق یكی از بندهای پروانه نمایش به سبب عدم رعایت قانون در بازنگری تیزر نمایش و حجم تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی كه به دور از كنترل و اراده گروه نمایشی صورت گرفته متوقف شده است.
۳- در چند مورد به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات در سالن های نمایشی بویژه تبلیغات و یا پوشش و آرایه بازیگران و یا تغییر در شكل و محتوای نمایش به گروه و یا مدیران سالن های نمایشی تذكر داده شده است كه بعنوان یك رویه متداول با همكاری هنرمندان و مدیران در كوتاه ترین زمان مشكلات فوق برطرف شده است. بدیهی است شورای نظارت و ارزشیابی اداره كل هنرهای نمایشی با نگاهی تعاملی و مشاركت با هنرمندان تلاش دارد در همكاری با گروه های نمایشی و مطابق قوانین و مقررات مصوب اقدام نماید.
در انتها ضمن اشاره بر وظیفه قانونی اداره كل هنرهای نمایشی بعنوان متولی فعالیت حوزه هنرهای نمایشی و توجه بر پشتیبانی از حقوق قانونی هنرمندان بر این نكته تاكید می گردد كه جامعه هنرمندان تئاتر با مشاركت و فعالیت موثر و قانونی خود همواره در راه اهداف و ارزش های جامعه ایران اسلامی گام برداشته و سهم زیادی در رشد و اعتلای فرهنگ و هنر این سرزمین دارند. »
یكی از پرسش هایی كه با انتشار این اطلاعیه مطرح می شود، به نمایش «بینوایان» برمی گردد كه در بخش مربوط به آن ضمن اشاره به تخلف صورت گرفته در زمان تبلیغات كه به تذكر كتبی و رسانه ای ختم شد، تاكید شده، «اجرای اثر فوق با رعایت همه قوانین و مقررات شورای نظارت و ارزشیابی صرفاً تا زمان و تاریخ ذكرشده در پروانه صادر شده تداوم خواهد داشت». آیا این جمله و تاكید كلمه «صرفا»، بدان معناست كه باز هم قرار بوده «بینوایان» حسین پارسایی تمدید شود؟ چون طبق پیگیری ایسنا مجوز این نمایش بعد از دور اول اجرا، تا اواخر دی ماه تمدید شده و گویا برای زمان بعد از آن هم به دلایلی عملا امكانش وجود نداشته است.
پرسش بعدی این است كه در این اطلاعیه درباره توقف اجرای نمایش «مثل آب برای شكلات» به كارگردانی ابراهیم پشت كوهی تاكید شده، «حجم تبلیغات غیرقانونی تیزر نمایش در فضای مجازی به دور از كمترل و اراده گروه نمایشی بوده» و جای سوال است كه چرا با علم و تایید این موضوع، با یك گروه نمایشی كه ماه ها وقت، صرف تمرین كرده و كلی هم برای اجرا هزینه شده است، این طور سختگیرانه برخورد می گردد اما در مقابل تخلف یك گروه دیگر (بینوایان) فقط به تذكر كتبی و رسانه ای اكتفا می شود؟ آیا آنچه به دنبال توقف این نمایش در محافل تئاتری شنیده می شود، صحت دارد؟ كه گفته می گردد این سختگیری ها بعد از اظهارات دادستان تهران درباره اجرای نمایشی خلاف ارزش های اسلامی در یكی از هتل ها یا برخی اظهارات دیگر است كه نشان داده شود نظارت در تئاتر خیلی جدی است.
پرسش دیگر این است كه آیا تمام برخوردهایی كه با گروه های نمایشی صورت می گیرد در جهت همان نگاه تعاملی و مشاركت با هنرمندان است كه در بند سوم اطلاعیه بر آن تاكید شده یا این تعامل فقط مخصوص برخی اشخاص است؟
براساس آنچه در این اطلاعیه آمده چند نكته دیگر هم قابل تامل و توجه است همچون اینكه، در این متن به نگارش و تهیه آیین نامه شورای صنفی مشورتی هنرهای نمایشی، آیین نامه تماشاخانه های خصوصی و شیوه نامه فعالیت نمایش های كمدی و شورای حمایت در كنار بازبینی آئین نامه شورای نظارت و ارزشیابی اشاره شده و این پرسش مطرح می گردد كه بعد از گذشت ۹ ماه از انتصاب مدیركل جدید هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چرا هنوز اسامی اعضای بعضی از شوراهای این اداره كل همچون شورای مشورتی یا شورای حمایت كه در بخش كمك هزینه و پشتیبانی از اجرای گروه ها نقشی مهم در اداره كل هنرهای نمایشی دارد، اعلام نشده است؟ آیا این دو شورا آیین نامه مصوب دارند یا هنوز در حال تدوین هستند؟
البته یادآوری می گردد كه تیرماه خبری در خصوص انتصاب دبیر شورای مشورتی رسانه ای شد.
در این چند ماه بخصوص در ماه های اخیر اخباری درباره در دست تدوین بودن چند آیین نامه از جانب اداره كل هنرهای نمایشی انتشار یافته اما به نظر می آید هنوز نهایی نشده اند یا فقط در حد خبر مطرح شده كه در این راستا به خبر اعلام آیین نامه تماشاخانه های خصوصی می توان اشاره نمود كه تیرماه رسانه ای شد اما به سبب نقصها و مشكلاتی كه داشت احیانا همچنان در دست بررسی می باشد.1397/10/01
15:55:18
5.0 / 5
4857
تگهای خبر: ارزیابی , اهدا , تئاتر , جشن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
karkado فروش کادو و انتخاب انواع کادویی
karkado.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كاركادو محفوظ است

كاركادو

فروش کادو و انتخاب انواع کادویی